Ngân sách gia đình trong nửa tháng

Ngân sách gia đình trong nửa tháng yellow modern simple

Nếu bạn được trả lương hai lần một tháng thì trang tính mẫu ngân sách hai tuần một lần này là dành cho bạn. Mẫu ngân sách gia đình hàng tháng giúp theo dõi thu nhập và chi phí. Bảng thông tin cho bạn cái nhìn bao quát về tài chính của mình, còn báo cáo trực quan hóa mức chi tiêu của bạn và hơn thế nữa. Mẫu lập ngân sách chi phiếu lương có thể truy cập được này bao gồm các tính năng nâng cao như trình cắt và dòng thời gian.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu