Ngân sách gia đình (hàng tháng)

Ngân sách gia đình (hàng tháng) blue modern simple

Ngân sách gia đình trợ năng này sẽ giúp bạn theo dõi chi phí hàng tháng của gia đình trong Microsoft Excel. Nhập chi tiết chi tiêu của bạn trên tab Chi phí hàng tháng, làm mới PivotTable bằng cách bấm vào Làm mới tất cả trên tab Dữ liệu và xem bản tóm tắt cập nhật trên tab Báo cáo ngân sách hàng tháng. Thật dễ dàng!

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu