Ngân sách chi phí

Ngân sách chi phí yellow modern simple

Sử dụng ngân sách chi phí trợ năng này để so sánh chi phí trong ngân sách và chi phí thực tế. Tùy chỉnh mẫu này bằng cách thêm hoặc xóa các dòng và sửa đổi tiêu đề.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu