Ngân sách câu lạc bộ học thuật

Ngân sách câu lạc bộ học thuật grey modern simple

Đặt ngân sách hoặc mục tiêu của câu lạc bộ bạn cho năm, đồng thời theo dõi doanh thu và chi phí bằng mẫu ngân sách câu lạc bộ học thuật này. Xem nhanh các dòng doanh thu và chi phí cao hoặc thấp với mẫu ngân sách câu lạc bộ học thuật có thể truy nhập nâng cao trực quan này.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu