Ngân sách đơn giản

Ngân sách đơn giản green modern simple

Dễ dàng theo dõi tiền của bạn với mẫu ngân sách hàng tháng đơn giản này. Mẫu lập ngân sách giúp bạn nắm bắt tài chính của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhập thu nhập và chi phí vào các bảng có thể tùy chỉnh rồi xem Excel làm phần còn lại. Tìm hiểu cách lập ngân sách trong Excel với các mẹo được tích hợp sẵn và thiết kế trực quan. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu