Cao cấp PowerPoint presentation

Monthly quotes calendar

Be inspired every month with this quotation print-out calendar. Each page of the print-out calendar template features a bold, colorful graphic background and a quote from Shakespeare, Thomas Jefferson, Emily Dickinson, Steven King, and others. Use as-is or customize the print-out calendar with your inspirational messages. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu