Monthly Budget accessibility guide

Monthly Budget accessibility guide modern simple

Make your own accessible Monthly Budget or use as a guide to create new templates usable by people who are blind or have low vision. Additional information at the end helps you learn accessibility requirements for charts and data bars. To use the template, remove the instruction tabs and personalize with budget categories you want to track.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu