Modern calendar with highlights

Modern calendar with highlights blue modern-simple

Each month of this premium modern event calendar template features a “highlights” area that lists the appointments or events scheduled for that month. Download this accessible modern event calendar template to note birthdays, anniversaries, and other annual celebrations. You’ll know what’s coming up at a glance so that you can prepare in advance.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu