Menu (Elegant Party design, color)

Menu (Elegant Party design, color) black modern-simple

Templates for menus from Microsoft make it simple to elevate any occasion with a custom menu. The classic design of this template is ideal for dinner party menus, catered events, or holiday meals. If you’re making menus templates streamline the process with built-in design options and text suggestions. Add your menu items and courses, and this versatile design is ready to print. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu