PowerPoint presentation

Map pins infographic (view theme, widescreen)

Map pins infographic (view theme, widescreen) black modern-simple

Make your point with this world map infographic slide template based on the View theme. Add labels for the different colors and pin away! Use this slide standalone or add it to an existing 16:9 presentation. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu