PowerPoint presentation

Map pins infographic (Mesh theme, widescreen)

Map pins infographic (Mesh theme, widescreen) black modern-simple

Present a visual, geographic look at your data with this infographic slide template based on the Mesh theme. Define your map pins, and then place them on the map. Use this slide standalone, or add it to an existing 16:9 presentation.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu