PowerPoint presentation

Map pins infographic (Depth theme, widescreen)

Map pins infographic (Depth theme, widescreen) blue modern-simple

Map your data on this 16:9 PowerPoint world map slide template based on the Depth theme. Use this map pin infographic slide template to define your map pins and place them in the proper locations. Use this map infographic slide template as a standalone slide, or add it to an existing presentation.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu