Ladybug greeting cards (quarter-fold)

Ladybug greeting cards (quarter-fold) blue whimsical-color-block

Build greeting cards online to send your best wishes for a special occasion or to say hi. This ladybug card template features eight cards, two of each for the four seasons, and prints two per page. Greeting card templates allow you to skip buying cards and make them at home from your printer. Select the winter image to send seasonal greetings or summer for your end of school party. With fully customizable templates in Word, you have the option to create a card perfect for the mood and occasion. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu