Lịch công tác Hội phụ huynh - giáo viên (PTA)

Lịch công tác Hội phụ huynh - giáo viên (PTA) yellow modern simple

Lập kế hoạch cho cuộc họp PTA với mẫu lịch công tác cuộc họp PTA cho trường học có trợ năng này, liệt kê các điểm cần trình bày và thời gian cho mỗi phần. Mẫu lịch công tác PTA này bao gồm giãn cách cho các thành viên trong ban, ngày, giờ, cuộc họp ngắn, v.v.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu