Lịch biểu sự kiện trong năm ngày

Lịch biểu sự kiện trong năm ngày blue modern-simple

Lập kế hoạch trước tối đa năm ngày với mẫu lịch biểu Excel có thể truy nhập sở hữu tính năng thời gian tăng dần 30 phút với giờ nghỉ và bữa trưa theo lịch. Mẫu lịch biểu sự kiện trong năm ngày cũng làm rõ các thông tin quan trọng về hội thảo hoặc phiên đào tạo của bạn.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu