Lịch biểu phân công

Lịch biểu phân công gray modern-simple

Quản lý các phân công cho nhóm của bạn bằng mẫu lịch biểu này. Mọi thứ sẽ được sắp xếp theo dự án, với các ngày đến hạn và thanh tiến trình dựa trên từng tác vụ.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu