Lịch biểu đại học hàng tuần

Lịch biểu đại học hàng tuần gray modern-simple

Lập lịch biểu đại học với mẫu lịch biểu đại học hàng tuần trên Excel này. Chỉ cần nhập các mục vào đúng chỗ ngày/giờ, đặt mức độ ưu tiên và bạn có thể đi. Các sinh viên đại học có thể theo dõi lịch biểu hàng tuần của mình bằng mẫu trang nhã này. Tạo một tab mới cho từng tuần, rồi sử dụng nút bật tắt để cho biết rằng mục đã hoàn tất. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu