Lịch ảnh chụp nhanh

Lịch ảnh chụp nhanh green modern-simple

Lịch năm bất kỳ có thể dễ dàng được cá nhân hóa bằng cách thay thế ảnh bằng ảnh yêu thích của bạn. Sử dụng lịch từ năm này qua năm khác, vì nó có một macro cho phép bạn thay đổi tháng và năm. Bấm vào tab "lịch" trên dải băng để thực hiện thay đổi. Mẫu này có chứa macro đã được xác thực bởi Microsoft. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu