Kiểm kê tại nhà

Kiểm kê tại nhà green modern simple

Sử dụng mẫu trợ năng này để theo dõi tất cả các đồ đạc trong gia đình của bạn theo phòng và giá trị. Mẫu này cũng cung cấp cho bạn thông tin về công ty bảo hiểm và người đại diện của bạn.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu