Huy hiệu tên (Thiết kế màu sáng, 8 huy hiệu/trang, hoạt động với Avery 5395 và tương tự)

Huy hiệu tên (Thiết kế màu sáng, 8 huy hiệu/trang, hoạt động với Avery 5395 và tương tự) whimsical color block

Bạn đang tổ chức tiệc? Sử dụng mẫu huy hiệu tên tươi sáng và đầy màu sắc này để tạo huy hiệu tên cho khách của bạn. Mẫu huy hiệu tên có thể in này tạo ra tám huy hiệu 3-3/8 x 2-1/3 inch trên mỗi trang và hoạt động với Avery 5395, 8395 và 45395. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu