Hummingbird 12-month calendar (Mon-Sun)

Hummingbird 12-month calendar (Mon-Sun) brown modern-simple

Take your Microsoft Word calendars to the next level with this decorative Word calendar template. Illustrated with a tiny hummingbird in a field of flowers, this calendar template in Word is perfect for families and can be a fun way for children learn the days of the week and months of the year. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu