Horizontal calendar (Monday start)

Horizontal calendar (Monday start) blue modern-simple

This horizontal any year calendar template has room for notes and includes Microsoft validated macros that allow you to change the year and month. Click on the "calendar" tab in the ribbon to edit the calendar template. Weeks start on Monday. In order for the template to function fully, click Enable Macros when prompted during download. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu