Cao cấp PowerPoint presentation

Historical timeline

Highlight essential milestones in any story with a template for a timeline. Visually represent a historical movement, the development of a product, the evolution of a brand, the history of a project, a biography, and more. This PowerPoint timeline represents dates with bold numbers and corresponding images. Making timelines that tell the story visually is simple with PowerPoint’s tips and tools. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu