Hanukkah flyer

Hanukkah flyer blue modern-simple

Create a flyer for your Hanukkah celebration using this fun and festive template from Word. Decorated with symbols of Hanukkah, including a Hanukkah menorah, this flyer features three great designs. Choose one and add your event details in a few easy steps. Want to change any design elements, like font or color? With Word templates, customization is easy. Celebrate the festival of lights your way with a flyer you’ll love.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu