Hồi tưởng

Hồi tưởng

Sử dụng mẫu này để củng cố tinh thần làm việc nhóm bằng cách suy ngẫm về những gì đang diễn ra tốt đẹp và xác định những thay đổi mà nhóm có thể thực hiện

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu