Cao cấp PowerPoint presentation

Growth timeline

Present the growth of a company, project, or concept using a template of a timeline. Visually represent a process or development over time with the infographic icons provided, choose from Microsoft’s wide selection of icons, or insert your images. With PowerPoint templates, timeline creation need not be overwhelming. Making a timeline that engages and informs is fast and easy. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu