Floral wedding invitation

Floral wedding invitation pink organic simple

Make a wedding invitation the smart way with wedding invitation templates from Microsoft. Let your guests know all the details about your special day with this floral wedding invitation. Create beautiful, personalized invitations for weddings by customizing this ready-to-print template. Its modern and thoughtful design is easy to love and simple to use. Personalized invitations are that extra touch that conveys to friends and family how much their presence means to you. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu