Fixed asset record with depreciation

Fixed asset record with depreciation orange modern bold

Keep track of your equipment and other fixed assets with this accessible spreadsheet template. Record the asset details, including serial number, physical location, and purchase information, and depreciation will be calculated for you based upon straight-line, 150% declining balance, and 200% declining balance methods.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu