Exit tickets

Exit tickets blue modern simple

Teachers, engage your students with these fifteen exit ticket templates, some of which can be customized. Each exit ticket template includes space for the student’s name, date, period/subject, and response. Printable with four on a page. These exit tickets are ready to be used by students, parents, or any school stakeholders.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu