PowerPoint presentation

Event planning deck

Plan a fundraising event for your school or other organization with this accessible PowerPoint template. This template helps you stay on top of things with an event overview that includes the date, time, and location, guest list, vendors, and budget. Stay organized by tracking RSVPs, food and drink vendor details, and budget options.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu