Educational meeting agenda

Educational meeting agenda modern simple

Have your meeting attendees write their names on the name cards in this printable name tent template. This customizable name tag template can be printed, folded into thirds, and stood on a table for easy identification. This professionally designed accessible PowerPoint name card template can be used for any business or classroom setting.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu