PowerPoint presentation

Digital time capsule

Use the power of digital media to learn and conduct a presentation about history with this digital time capsule template. Modify the slides in this digital time capsule template to create a virtual time capsule for your school project. This is an accessible time capsule template for students to complete a time capsule of an era in history.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu