Cao cấp PowerPoint presentation

Dẫn hướng cảm xúc với Quái vật cảm xúc

Dẫn hướng cảm xúc với Quái vật cảm xúc blue whimsical-color-block

Áp phích này giúp học viên xác định cảm xúc bằng Quái vật cảm xúc trong Suy ngẫm. Bằng cách liên kết với cảm xúc của Quái vật cảm xúc, học viên có thể tìm thấy từ phù hợp để thể hiện bản thân, từ đó giúp họ cảm thấy được lắng nghe và hỗ trợ. Mẫu trợ năng này giúp xây dựng các kỹ năng xã hội và cảm xúc như khả năng tự nhận thức, sự đồng cảm và kỹ năng liên quan đến mối quan hệ.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu