Cuộc họp 1:1

Cuộc họp 1:1

Sử dụng mẫu này để giúp bạn tiến hành các cuộc họp hiệu quả và hiệu quả với từng thành viên trong nhóm

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu