Creative bookmarks

Creative bookmarks organic boho

Add a personal touch to your library with these creative printable bookmarks. This template for a bookmark set includes two options, one to print and go and one to color for an extra level of personalization. Make customized bookmarks for your use or to add to a book gift. These bookmarks are a fun project to share with children or add an extra special touch to your next book club meeting. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu