PowerPoint presentation

Classic book education presentation (widescreen)

Use this widescreen classic book education presentation template to create lesson plans, lectures, and more. This book PowerPoint template simulates a book's cover and pages with textured title slides and neutral content slides. This accessible PowerPoint book template includes a sample table, graph, and SmartArt.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu