Church service bulletin (folded)

Church service bulletin (folded) purple modern simple

This accessible church program template has a front and back cover and inside panels to detail the church service for the week. Use this church service bulletin template to highlight prayer requests and events for the week. This folded church bulletin template is easy to personalize and can be modified for any church or organization.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu