Channel marketing budget

Channel marketing budget blue modern simple

Use template, possibly in conjunction with a marketing budget, to help you decide how much you want to spend on your marketing channel activities. This 12-month accessible budget automatically calculates totals and updates sparklines. Headers and categories are provided but this template is fully adaptable for your needs and tastes.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu