Chứng nhận tham gia

Chứng nhận tham gia blue modern-simple

Tạo một giải thưởng công nhận đặc biệt hoặc giấy chứng nhận tham gia câu lạc bộ, lớp học, đội nhóm hoặc các sự kiện khác bằng cách sử dụng mẫu chứng nhận tham gia này. Tùy chỉnh bằng các tùy chọn tích hợp sẵn. Thêm tên người tham dự và thông tin bổ sung, thế là bạn sẽ có một chứng nhận tuyệt vời trong vài phút. Mẫu chứng nhận tham gia này đã sẵn sàng để sử dụng và có thể tùy chỉnh hoàn toàn. Đây là mẫu có thể truy nhập.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu