Chứng nhận nhân viên của tháng

Chứng nhận nhân viên của tháng orange modern-color-block

Làm nổi bật sự đóng góp của các thành viên trong nhóm bằng chứng chỉ mẫu nhân viên của tháng mà bạn tự tạo. Chứng chỉ nhân viên của tháng có thiết kế chuyên nghiệp và ghi nhận sự cống hiến, đam mê và làm việc chăm chỉ của họ. Khi bạn sử dụng mẫu chứng nhận nhân viên của tháng, việc tạo một tài liệu hoàn thiện thật dễ dang. Chỉ cần thêm thông tin chi tiết của bạn, bao gồm tên người thuyết trình và tên nhân viên cũng như ngày, sau đó in hoặc chia sẻ kỹ thuật số. Bạn muốn thay đổi màu sắc để phù hợp với biểu trưng công ty của bạn hoặc phông chữ thành thứ gì đó bạn thích? Nó nhanh chóng và đơn giản trong Office.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu