PowerPoint presentation

Chứng chỉ xuất sắc của học viên khối màu

Chứng chỉ xuất sắc của học viên khối màu red modern-color-block

Công nhận thành tích học tập của học viên bằng mẫu giấy chứng nhận xuất sắc. Giấy chứng nhận xuất sắc trao cho thành tích xuất sắc. Cho học viên của bạn thấy sự chăm chỉ của họ được ghi nhận. Sử dụng mẫu để nhanh chóng tạo giấy chứng nhận xuất sắc cho học viên, nhân viên, đồng đội và hơn thế nữa. Thêm thông tin của học viên của bạn, in nó và giải thưởng của bạn đã sẵn sàng. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu