PowerPoint presentation

Chứng chỉ đào tạo

Chứng chỉ đào tạo purple modern-simple

Chứng nhận học viên hoặc nhân viên đã hoàn thành xuất sắc một khóa đào tạo, khóa học và hơn thế nữa bằng mẫu chứng chỉ đào tạo này. Mẫu đào tạo chứng chỉ này có thiết kế bóng bẩy và chuyên nghiệp. Nó phù hợp với nhiều cài đặt kinh doanh và giáo dục. Khi bạn sử dụng mẫu PowerPoint, việc thay đổi màu sắc hoặc các yếu tố thiết kế khác thật thú vị và dễ dàng. Làm chứng chỉ đào tạo phù hợp với màu sắc và phông chữ thương hiệu của trường hoặc danh nghiệp của bạn. Thật dễ dàng với một mẫu. Đây là một mẫu có truy cập được.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu