Công cụ Lập kế hoạch Bữa ăn Hàng tuần

Công cụ Lập kế hoạch Bữa ăn Hàng tuần  modern simple

Lập kế hoạch bữa ăn hàng tuần của bạn và tạo danh sách mua sắm hàng tuần với mẫu lập kế hoạch bữa ăn này để theo dõi các công thức nấu ăn yêu thích của bạn. Thêm các thành phần cơ bản hoặc bao gồm các chi tiết khác như thời gian chuẩn bị và lượng calo. Sắp xếp tổ chức cho tuần tới và tạo một danh sách mua sắm duy nhất với mẫu danh sách thực phẩm và bảng kế hoạch bữa ăn này. Đây là mẫu trợ năng.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu