PowerPoint presentation

Business tri-fold brochure

Promote your business the easy way. This business tri-fold brochure template is already laid out for you. Just add information about your business: Insert your company logo, your own photos, and change the colors to get the polished, professional look you want. Use this PowerPoint tri-fold brochure template to promote your next company event, product launch, sales promotion, and more.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu