Botanical greeting cards (10 cards, 2 per page)

Botanical greeting cards (10 cards, 2 per page) green vintage-botanical

Use this greeting card template to impress anyone you please with these vintage botanical greeting cards for any occasion. This set of ten cards prints two per page and are ready to be filled with your card greetings or used blank. Explore and customize greeting card options such as font, color, or use as is. These greeting cards featuring vintage illustrations of flowers would be suitable for thank you cards, informal invites, personal notes, and more. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu