Biên bản họp (đơn giản)

Biên bản họp (đơn giản) modern simple

Việc duy trì các biên bản họp trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mẫu biên bản họp đơn giản này có định dạng đơn giản để bạn có thể dễ dàng chia sẻ những chủ đề đã được thảo luận. Bạn sẽ tìm thấy các trường cho danh sách người dự, chủ đề chương trình và phần mục hành động liệt kê chủ sở hữu và hạn chót của nhiệm vụ. Sử dụng mẫu biên bản họp để ghi chú trong cuộc họp hoặc sắp xếp ghi chú của bạn trước khi gửi đi để phê duyệt. Tải xuống mẫu biên bản họp này với mẫu chương trình phù hợp cho cuộc họp tiếp theo của bạn.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu