Basic photo menu

Basic photo menu brown modern-simple

Create a delicious menu for your party or event with accessible menu templates from Microsoft Word. Swap out the photos with your own with just a few clicks or use the design as is. A template for menu in Word allows you to make a paper menu that lets your guests know what you’re serving and adds a thoughtful touch to any meal. With a template, menus are easy to make and personalize to your event.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu