Basic balance sheet

Basic balance sheet blue modern simple

Audit costs and balance your budget using this balance sheet that allows year-to-year comparison, including accumulated depreciation. Balance sheet Excel templates do the math for you, helping business owners save time and keep finances in order. Use this accessible Excel balance sheet to compare and monitor company liabilities, assets, net worth, and more.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu