Banner calendar

Banner calendar green modern-simple

Stay organized with this one-month, any year banner calendar template that has a macro that allows you to choose the year and month. Within in the calendar template, click on the "calendar" tab in the ribbon to make changes. This accessible banner calendar template contains macros that have been validated by Microsoft.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu