Balance sheet

Balance sheet blue modern-simple

Empower your business finances with a balance sheet template that shows year-to-year comparisons, increases or decreases in net worth, assets and liabilities, and more. Determine equity and make more informed business decisions. Complete with balance sheet examples to get you started, this personal balance sheet template is easy to use and customize. This Excel balance sheet template, lets you do more in less time. This is an accessible template.

  • Mẫu hoàn toàn tùy chỉnh 100%

  • Dễ dàng thay đổi văn bản, hình ảnh và hơn thế nữa

  • Thỏa sức sáng tạo với hàng nghìn bức ảnh, đồ họa và phông chữ

  • Thu hút người theo dõi bằng hoạt ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp hoặc video

  • Nhanh chóng chia sẻ và phát hành ở bất cứ đâu